Articole din Invata C++

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 13

21 Mai

Problema numarul 13 din totalul de 25 de probleme propuse pentru atestatul la informatica.

Subiect

Fisierul date.in contine cel mult 1000 de numere naturale, fiecare numar fiind format din cel mult patru cifre, numerele fiind scrise pe o singura linie, separate prin cate un spatiu.

Cerinta

 • - scrieti definitia completa a subprogramului s1 care primeste prin intermediul parametrului x, un numar natural nenul, format din cel mult patru cifre, si care returneaza numarul de divizori pozitivi ai lui x
 • - scrieti definitia completa a subprogramului s2 care primeste prin intermediul parametrilor n, un numar natural, si v, un sir de n numere naturale, fiecare avand cel mult 4 cifre. Subprogramul determina ordonarea crescatoare a numerelor din sir si returneazaprin intermediul parametrului v, sirul ordonat
 • - scrieti un program principal Pascal/C/C++ care citeste din fisierul date.in toate numerele si, folosind apeluri utile ale subprogramelor s1 si s2, scrie in fisierul date.out, pe o singura linie, separate prin cate un spatiu, doua numere naturale reprezentand cel mai mic numar, respectiv cel mai mare numar, cu exact patru divizori pozitivi din fisierul date.in. Daca niciun numar din fisierul date.in nu are exact patru divizori, atunci pe prima linie a fisierului date.out se va scrie mesajul NU EXISTA

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 12

20 Mai

Problema numarul 12 propusa pentru atestatul la informatica in Pascal sau C/C++. Atestatul la informatica se apropie cu pasi mari, asa ca, daca aveti nelamuriri, nu ezitati sa ma intrebati.

Subiect

Fisierul Arce.in contine m+1 linii. Pe prima linie sunt scrise doua numere naturale n si m, separate printr-un spatiu, reprezentand numarul n de varfuri si numarul m de arce ale unui graf orientat G. Pe fiecare dintre urmatoarele m linii ale fisierului Arce.in sunt scrise perechi distincte de cate doua numere naturale x si y, separate printr-un spatiu, reprezentand cate un arc al grafului dat.

Se considera subprogramele:

 • - s1 care citeste valorile din fisierul Arce.in si construieste un tablou bidimensional reprezentand matricea de adiacenta a grafului G. Subprogramul returneaza prin intermediul parametrului a tabloul bidimensional contruit si prin intermediul parametrului n numarul de varfuri ale grafului G
 • - s2 cu trei parametrii care primeste prin parametrul a un tablou bidimensional patratic cu cel mult 30 de linii reprezentand matricea de adiacenta a grafului orientat G si prin parametrul n un numar natural reprezentand numarul de varfuri ale grafului G. Subprogramul returneaza, prin intermediul parametrului d, un tablu bidimensional patratic cu n linii, reprezentand matricea drumurilor pentru graful G

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 11

17 Mai

Problema numarul 11 propusa pentru atestatul la informatica.

Subiect
Pe prima linie a fisierului Matrice.in este scris un numar natural n iar pe fiecare din urmatoarele n linii ale fisierului, sunt scrise cate n numere naturale, formate fiecare din cel mult doua cifre, separate prin cate un spatiu, reprezentand valorile elementelor unei matrici patratice A cu n linii.

Se considera subprogramele:

 • - s1 cu doi parametrii n si a, care determina, in urma apelului, citirea numerelor din fisierul Matrice.in si returnarea, prin intermediul parametrului n, a numarului de linii ale matricei din fisier, iar prin intermediul parametrului a, returnarea unui tablou bidimensional patratic cu n linii care memoreaza valorile elementelor matricei A din fisierul de intrare
 • - s2 cu doi parametrii v ( un tablou unidimensional cu cel mult 30 de elemente ) si k ( un numar natural reprezentand numarul efectiv de elemente ale tabloului v )

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 10

16 Mai

Ieri am postat un proiect de atestat realizat in Visual FoxPro. Sper sa va fie folositor.

Acum sa revenim la problemele noastre. Problema numarul 10.

Subiect
Se considera declararile urmatoare utilizate pentru a defini o lista simplu inlantuita alocata dinamic prin intermediul careia se reprezinta un polinom Q cu coeficientii intregi.

Lista PASCAL

type lista = ^nod;
nod = record
    coef, grad: integer;
    urm: lista
end;

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 9

15 Mai

Problema numarul 9 din cele propuse de Minister.

Subiect
Fisierul date.in contine un text format din cel mult 250 de caractere, scris pe o singura linie. Cuvintele din text sunt separate prin unul sau mai multe spatii, iar fiecare cuvant este format din cel putin 3 si cel mult 50 caractere, doar litere mici ale alfabetului englez.

Se considera subprogramele:

 • - s1, care primeste prin intermediul singurului sau parametru s, un sir de caractere formate din maximum 50 de caractere doar litere mici, si care returneaza primul caracter din sirul s, daca primele doua caractere ale acestuia sunt consecutive in multimea literelor mici ale alfabetului englez, altfel va returna caracterul *
 • - s2, care primeste prin intermediul singurului sau parametru s, un sir de caractere format din maximum 50 de caractere si care modifica sirul prin eliminarea primelor doua caractere din acesta

Cerinta

 • - scrieti definitia completa a subprogramelor s1 si s2
 • - scrieti un program Pascal/C/C++ care, folosind apeluri utile ale subprogramelor s1 si s2, citeste toate cuvintele din fisierul date.in, le modifica pe cele care incep cu doua litere consecutive prin eliminarea din acestea a primelor doua caractere si scrie in fisierul date.out, pe cate o linie, separate prin cate un spatiu, fiecare cuvant astfel modificat si primul caracter eliminat din acesta. Daca textul nu contine niciun cuvant care trebuie modificat, atunci in fisier se va scrie mesajul NU EXISTA

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 8

14 Mai

Problema numarul 8 din cele propuse de Minister.

Subiect
Se considera un graf neorientat G cu n varfuri etichetate cu numerele distince 1,2,…,n. Fisierul date.in contine doua linii. Pe prima linie a fisierului este scris numarul n de varfuri ale grafului G, iar pe urmatoarea linie, n numere naturale, separate prin cate un spatiu, reprezentand gradele nodurilor grafului G.

Se considera subprogramele:

 • - s1 cu doi parametrii n si d, care determina, in urma apelului, citirea numerelor din fisierul date.in si returnarea prin intermediul parametrului n a numarului de varfuri ale grafului G, iar prin intermediul parametrului d, a vectorului gradelor nodurilor grafului G, cu n elemente
 • - s2, implementat recursiv, cu doi parametrii n (numar natural nenul) si v (tablou unidimensional cu n componente care memoreaza numerele naturale de cel mult 2 cifre). Subprogramul returneaza suma tuturor valorilor componentelor tabloului unidimensional v

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 7

13 Mai

Problema numarul 7 din cele propuse de Minister.

Subiect
Fisierul date.in contine doua linii. Pe prima linie a fisierului este scris un numar natural n, iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale, formate fiecare din cel mult 4 cifre, separate prin cate un spatiu.

Se considera subprogramele:

 • - s1 care primeste prin intermediul singurului sau parametru x un numar natural de maximum 4 cifre; subprogramul returneaza TRUE daca valoarea parametrului x este numar prim, altfel va returna FALSE
 • - s2 care primeste prin intermediul singurului sau parametru x un numar natural de 4 cifre; subprogramul returneaza rastunatul numarului primit prin parametrul x, adica numarul obtinut prin inversarea cifrelor lui x

Cerinta

 • - scrieti definitia completa a subprogramelor s1 si s2
 • - scrieti un program Pascal/C/C++ care sa citeasca din fisierul date.in de pe prima linie numarul n si apoi, de pe a doua linie, cele n numere naturale formate din cel mult 4 cifre. Folosind apeluri utile ale subprogramelor s1 si s2, programul va determina si va afisa pe ecran, pe o singura linie, separate prin cate un spatiu, toate numerele prime care au rasturnatul un numar prim. Daca nu exista astfel de numere se va afisa mesajul NU

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 6

12 Mai

Problema numarul 6 din cele propuse de Minister.

Subiect
Se considera un arbore cu radacina si n varfuri, dat prin vectorul de tati. Varfurile arborelui sunt etichetate cu numerele distincte 1,2,3,..,n. Fisierul date.in contine doua linii. Pe prima linie a fisierului este scris numarul natural n, reprezentand numarul de varfuri ale arborelui dat, iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale, separate prin cate un spatiu, reprezentand valorile componentelor vectorului de tati.

Se considera subprogramele:
citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 5

12 Mai

Problema numarul 5 din cele propuse de Minister.

Subiect
Se considera declararile urmatoare utilizate pentru a defini o lista simpla inlantuita (tip stiva), alocata dinamic:

type lista=^nod;
    nod=record
       nr: integer; urm: lista
    end;

struct nod {
    int nr;
    nod* urm;
};

citeste restul articolului

Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 4

11 Mai

Problema numarul 4 din cele propuse de Minister.

Subiect
Fisierul date.in contine o singura linie pe care este scris un text de cel mult 250 de caractere, format din cifre, spatii si litere mici sau mari ale alfabetului englez.

Se considera subprogramele:

 • - s1 cu un singur parametru, care determina citirea textului din fisierul date.in si returneaza prin intermediul parametrului s textul citit
 • - s2 cu doi parametrii c (un caracter) si s (un sir de caractere). Subprogramul returneaza numarul de aparitii ale caracterului c in sirul s

citeste restul articolului

Pagina 2 din 41234

Mozku Network

Ne gasesti si pe Facebook

Articole noi

Fisiere populare

 • Proiect Atestat Informatica Visual FoxPro (601)
 • Baza de date auto revizuita (288)
 • Twitter Patterns (214)
 • Baza de date auto (161)
 • Flash Newsletter (127)