Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 11

17 Mai

Problema numarul 11 propusa pentru atestatul la informatica.

Subiect
Pe prima linie a fisierului Matrice.in este scris un numar natural n iar pe fiecare din urmatoarele n linii ale fisierului, sunt scrise cate n numere naturale, formate fiecare din cel mult doua cifre, separate prin cate un spatiu, reprezentand valorile elementelor unei matrici patratice A cu n linii.

Se considera subprogramele:

 • - s1 cu doi parametrii n si a, care determina, in urma apelului, citirea numerelor din fisierul Matrice.in si returnarea, prin intermediul parametrului n, a numarului de linii ale matricei din fisier, iar prin intermediul parametrului a, returnarea unui tablou bidimensional patratic cu n linii care memoreaza valorile elementelor matricei A din fisierul de intrare
 • - s2 cu doi parametrii v ( un tablou unidimensional cu cel mult 30 de elemente ) si k ( un numar natural reprezentand numarul efectiv de elemente ale tabloului v )


Cerinta

 • - scrieti definitia completa a subprogramelor s1 si s2
 • - scrieti un program Pascal/C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural m si care, folosind apeluri utile ale subprogramelor s1 si s2, verifica daca matricea A, scrisa in fisierul Matrice.in, poate fi matricea de adiacenta a unui graf orientat cu n varfuri si m arce, caz in care, programul va afisa pe ecran, pe o singura linie, separate prin cate un spatiu, gradele exterioare ale tuturor varfurilor grafului, in ordinea crescatoare a etichetelor lor. Daca matricea A nu poate fi matricea de adiacenta a unui graf orientat cu n varfuri si m arce, atunci programul va afisa pe ecran mesajul IMPOSIBIL

Rezolvare in Pascal

type vector = array[1..30] of word;
	 matrice = array[1..30] of vector;
var f: text;
	a: matrice;
	n, m, i, j, s: word;
	v: vector;
	orientat: boolean;
procedure s1(var a: matrice; var n: word);
begin
	read(f, n);
	for i := 1 to n do begin
		for j := 1 to n do
			read(f, a[i,j]);
		readln(f);
	end;
end;
function s2(v: vector; k: word):word;
var i, s: integer;
begin
	s := 0;
	for i := 1 to k do
		s := s + v[i];
	s2 := s;
end;
begin
	assign(f, 'Matrice.in');
	reset(f);
	write('Nr de arce=');
	readln(m);
	s1(a, n);
	close(f);
	orientat := true;
	for i := 1 to n do begin
		if a[i,i]0 then 
			orientat := false
		else
			for j := 1 to n do begin
				if (a[i,j]0) and (a[i,j]1) then
					orientat := false;
				s := s + a[i,j];
			end;
	end;
	if (orientat=false) or (sm) then
		writeln('IMPOSIBIL')
	else
		for i := 1 to n do begin
			for j := 1 to n do 
				v[j] := a[i,j];
		writeln(s2(v,n), ' ');
	end;
end.

Rezolvare in C/C++

#include 
void s1(int a[31][31], int &n) {
	int i, j;
	ifstream f("Matrice.in");
	f>>n;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j>a[i][j];
	f.close();
}
int s2(int v[30], int k) { 
	int i, s=0;
	for(i=1;i<=k;i++)
		s += v[i];
	return s;
}
void main() {
	int m, j, i, s=o, n, a[31][31], orientat=1;
	cout<>m;
	s1(a, n);
	for(i=1;i<=n;i++) {
		if(a[i][i]!=0) orientat = 0;
		else 
			for(j=1;j<=n;j++) {
				if ((a[i][j]!=0) && (a[i][j]!=1))
					orientat = 0;
				s = s + a[i][j];
			}
	}
	if ((orientat==0) || (s!=m))
		cout<<"IMPOSIBIL";
	else {
		for(i=1;i<=n;i++)
			cout<<s2(a[i], n) <<" ";
	}
}

C’ya next time!

49 comentarii pentru Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 11

 • ana - 25 februarie

  buna • stefan - 5 decembrie

  Din pacate nu ai suficiente puncte de activitate. Te rugam sa accesezi pagina http://learn.mozku.com/rezolvare-probleme pentru mai multe detalii. • clau - 8 noiembrie

  Va rog sa ma ajutati cu aceasta probleme.Imi trebuie rezolvata in limbajul C++.
  Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane.Sa se afiseze matricea si suma elementelor pozitive din matrice.Calculul sumei se va face cu ajutorul unui subprogram ce primeste ca parametru matricea si returneaza suma. • stefan - 12 mai

  Probleme vor fi rezolvate doar aici – http://learn.mozku.com/rezolvare-probleme • roxana - 12 mai

  va rog frumos sa ma ajutati…acum am atestu si am o problema cam grea in pascal
  In fisierul Numere.In se afla n-1 numere intregi distinctw, din intervalul [1,n](unde n este un numar natural 1<=n<=100).SE cere sa se afiseze pe ecran numarul care lipseste.
  Ex:pt fisierul numere.in cu continutul
  3 5 1 2
  se va afisa 4
  va rog frumos am 20 min la dispozitie mai putin chiar si nus. • stefan - 27 aprilie

  Pentru a primi rezolvarea va trebui sa acumulezi 150 de puncte de activitate. Dupa aceea vei putea schimba aceste puncte pentru rezolvarea problemei. • Loredana - 27 aprilie

  As vrea sa postati aici rezolvarea la problema :) • stefan - 27 aprilie

  Desigur. • Loredana - 27 aprilie

  Si pentru problema de mai sus cea cu dublarea unui caracter aveti vreo idee cum se rezolva
  ? • stefan - 26 aprilie

  Buna, uite aici http://learn.mozku.com/rezolvare-probleme/ detalii despre rezolvarea problemelor. • Loredana - 26 aprilie

  Imi cer scuze am uitat sa mentionez ca programul trebuie scris in pascal. • Loredana - 26 aprilie

  As vrea un raspuns cat mai urgent pentru ca problema face parte dintr-un referat care imi va defini media . • Loredana - 26 aprilie

  Salut ,felicitari pentru rezolvarile problemelor postate aici ,mi-au fost de un real ajutor
  as avea insa nevoie de niste idei urgent pentru o problema daca se poate.Problema este:
  DUBLARE
  Scrieti un program care citeste de la tastatura un sir s de cel mult 30 de caractere si un caracter c;programul determina dublarea fiecarei aparitii a caracterului c in s si scrie noul sir obtinut in fisierul ”bac.txt”
  exemplu:citim sirul ‘alfabetar’ si caracterul a,atunci fisierul va contine sirul:aalfaabetaar. • Stefan - 6 aprilie

  Se poate, doar sa fie in intervalul 12 – 18 • cioco - 5 aprilie

  Am nevoie pt maine la test de o rezolvare la o problema de matrice care mi se va da iar eu va voi posta cerinta ce ziceti va rog se poate?:) • Stefan - 2 martie

  Sa vedem… niciodata nu mi-au placut problemele cu divizori comuni :)

  begin
  writeln(‘a=’);
  readln(a);
  writeln(‘b=’);
  readln(b);
  writeln(‘c=’);
  readln(c);

  if (a > b) and (a > c) then lungime := a;
  if (b > a) and (b > c) then lungime := b;
  if (c > a) and (c > b) then lungime := c;

  for i := 1 to lungime do
  if (a mod i = 0) and (b mod i = 0) and (c mod i = 0) then
  divizor := i;
  if divizor = 1 then
  writeln(divizor, ‘ Numerele sunt prime intre ele’)
  else
  writeln(divizor);
  readln
  end.

  Cred ca e ok, nu am testat in Pascal, daca apar probleme te rog sa-mi spui si mai verific codul. • madalina - 1 martie

  am nevoie de ajutor pentru problema:
  Se dau 3 numere naturale,nenule a,b,c.Sa se determine cel mai mare divizor comun al lor.Daca acesta este 1, sa se afiseze si mesajul Numerele Sunt Prime Intre Ele.
  Ex: pentru a=15,b=20,c=25 se va afisa 5, iar pentru valorile 15,20,22 se va afisa 1 urmat de mesajul “numerele sunt prime intre ele”.
  multumesc anticipat! • Alexandu Maximilian - 15 februarie

  problema 10. • dels - 13 februarie

  rezolvari c++ se pot cere? :D am observat ca majoritatea vor in pascal..

  ei bine, am sa scriu si eu o problema si daca poate cineva sa ma ajute, ii multumesc frumos :)
  se citeste de la tastatura un numar natural n,mai mic sau egal cu 50,apoi cele n numere reale ale tabloului unidimensional v.sa se scrie un program pt a determina media aritmetica a elementelor tabloului.

  ex.: pentru n=5 si v=(1, 2.5, 2, 5, 3) se va afisa 2.7 • Stefan - 12 februarie

  Vom rezolva doar o problema / comentariu, asa ca alege una dintre ele si dupa ce vei primi solutia le poti adauga si pe celelalte. Suntem si noi oameni totusi :D • alexandru maximilian - 10 februarie

  problema 8: scrieti cate un program care sa realizeze inversarea unui vector:
  a) in aceelasi vector si fara a utiliza un vector suplimentar;
  b) intr-un alt vector.
  EX.Daca vectorul initial este (1,2,3,4) cel final va fi ( 4,3,2,1).

  Problema9: fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi,sa se construiasca alti doi vectori:primul va contine numai elemente pare, iar al doilea numai elemente impare ale vectorului initial.
  Ex: Daca vectorul initial este v=(1,64,2,5,23,9,6,11) se vor obtine vectorii ( 64,2,6) si respectiv (1,5,23,9,11).

  problema 10 sa se calculeze componentele sirului Y=(y1,y2,…yn) stiind ca y1,i=1,2,…n este media aritmetica a componentelor pozitive de rang mai mic sau egal cu i ale vectorului x, in cazul in care exista componente pozitive,respectiv -1 in caz contrar.
  EX: pentru x=(-2,-3,71,43,-3,1,-4,,8,12) se obtine y=(-1,-1,71,57,57,38.33,38.33,30.75,27). • Stefan - 31 ianuarie

  Ok, sa vedem…

  var x: array [1 .. 10, 1 .. 10] of integer;
  i, j, sum1, sum2: Integer;
  begin
  sum1 := 0;
  sum2 := 0;
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to m do begin
  readln(x[i, j]);
  if (i = j) then
  sum1 := sum1 + x[i, j];
  if (i = 8 – j + 1) then
  sum2 := sum2 + x[i, j];
  end;
  writeln(“Suma diagonala principala = “, sum1);
  writeln(“Suma diagonala secundara = “, sum2);
  writeln(“Suma diagonale = “, sum1 + sum2);
  readln
  end. • nadejda - 30 ianuarie

  Salut. Ajutatima va rog.Se considera un tablou bidimensional, din n linii si m coloane, unde n si m sunt egale. Elaborati un program care va afisha pe ecran suma celor doua diagonale. Ajutatima va rod ca miine primesc o nota rea ((( • flory - 27 noiembrie

  vreau si eu rezolvarea a doua probleme simplute….va rog…chiar nu imi dau seama kre e modalitatea coracta de a le rezolva

  1)fiind dat un numar n, sa se afiseze toti divizorii sai si media aritmetica a divizorilor sai cuprinsi intre doua valori citite de la tastatura sau un mesaj daca nu are divizori intre aceste valori.

  2) fiind dat un nr natural n sa se stabileasca daca acesta este un termen al sirului lui fibonacci.

  in c++

  multumesc anticipat ! • flory - 27 noiembrie

  vreau si eu rezolvarea a doua probleme simplute….va rog…chiar nu imi dau seama kre e modalitatea coracta de a le rezolva
  fiind dat un numar n, sa se afiseze toti divizorii sai si media aritmetica a divizorilor sai cuprinsi intre doua valori citite de la tastatura sau un mesaj daca nu are divizori intre aceste valori.

  2) fiind dat un nr natural n sa se stabileasca daca acesta este un termen al sirului lui fibonacci.

  in c++

  multumesc anticipat • Ana Maria - 20 noiembrie

  Pai am 14 probl la info de facut .. pseudocod+cod si am reusit doar 11 .. daca ati putea sa ma ajutati la aceste 3 :D
  1.Cate cifre pare sunt intr’un nr dat?
  2.Sa se verifice daca la scrierea unui nr,introdus de la tastatura,cifrele pare si impare alterneaza
  3.In cate zerouri se termina un numar de maxim 9 cifre introdus de la tastatura?

  Ms anticipat :D • Stefan - 17 noiembrie

  Cu ce anume? • Ana Maria - 15 noiembrie

  Ma puteti ajuta si pe mine ? va rog frumos .. • Stefan - 29 septembrie

  Banuiesc ca ai nevoie de rezolvare in Pascal.

  Sa vedem…

  var v : array[1..10] of integer;
    n, sum, i : integer;
  begin
  	write('N=');
  	readln(n);
  	for i := 1 to n do 
  		begin
  		writeln('v[',i,']=');
  		readln(v[i]);
  		end;
  	for i := 1 to n do
  		if v[i] mod 2 = 0 then
  			sum := sum + v[i];
  	sum := sum / n;
  	writeln('Suma este ', sum);
  readln
  end. • Andreea - 27 septembrie

  se da un sir v cu n elemente nr intregi. Sa se determine media aritmetica a numerelor pare…
  Ma puteti ajuta si pe mne? • Alina Fratescu - 11 septembrie

  type Zi =(L, Ma, Mi, J, V, S, D)
  Venit=array [Zi] of real ;
  var v: Venit ;
  a) calculeaza venitul saptaminii (suna elementelor v. )
  b)calculeaza media s:7
  c)indica ziua in care s-a obtinut fiecare venit
  d)indica ziua cu venitul cel mai mare • Diana - 8 iunie

  buna seara. scuzati ma pentru intarziere. multumesc pentru rezolvari. le am facut in pascal si primele 4 au fost bune. la ultimul insa nu a mers:( e sir de caractere. poate contine cifre si litere deci nu poate fi inmultit… oricum multumesc mult pentru cele rezolvate! o seara placuta sa aveti:* • Stefan - 7 iunie

  REZOLVARE: sa da un numar natural nenul n <=1000. sa se afiseze cel mai mare divizor propriu al lui n.

  var n, i, max: integer;
  begin
  	writeln('n=');
  	readln(n);
  	max := 1;
  	for i := 2 to n-1 do
  		if (n mod i = 0) and (max < i) then
  			max := i;
  	writeln('Cel mai mare divizor este ', max);
      readln;
  end.

  REZOLVARE se da un nr natural de tip word. sa se determine de cate ori apare o cifra data in scrierea lui n.

  var n: word; 
  	r, count, cifra: integer;
  begin
  	writeln('n=');
  	readln(n);
  	writeln('cifra=');
  	readln(cifra);
  	count := 0;
  	repeat
  		r := n mod 10;
  		if r = cifra then
  			count := count + 1;
  		n := n div 10;
  	until n = 0;
  	writeln('Cifra ', cifra, ' apare de ', count, ' ori.');
  	readln;
  end.

  REZOLVARE se da un nr natural nenul. sa se determine care estea cea mai mare cifra care apare in scrierea lui n.

  var n, r, max: integer;
  begin
  	writeln('n=');
  	readln(n);
  	max := 0;
  	repeat
  		r := n mod 10;
  		if max < r then
  			max := r;
  		n := n div 10;
  	until n = 0;
  	writeln('Cea mai mare cifra este ', max);
  	readln;
  end.

  REZOLVARE se citeste un numar natural n de la tastatura. cate cifre contine?

  var n, count: integer;
  begin
  	writeln('n=');
  	readln(n);
  	count := 0;
  	repeat
  		n := n div 10;
  		count := count + 1;
  	until n = 0;
  	writeln('Numarul contine ', count, ' cifre.');
  	readln;
  end.

  REZOLVARE sa se scrie un algoritm care multiplica un sir s de lungime maxima 10, de n ori(n este cuprins intre 1 si 20 )

  var n, i, s: integer;
  begin
  	writeln('n=');
  	readln(n);
  	writeln('s=');
  	readln(s);
  	for i := 1 to n do
  		s := s * s;
  	writeln('Sirul multiplicat este ', s);
  	readln;
  end.

  La ultimul sper ca am inteles bine problema… daca nu e ceea ce aveai nevoie, let me know :-)

  Succes! • Diana - 7 iunie

  1 sa da un numar natural nenul n <=1000. sa se afiseze cel mai mare divizor propriu al lui n.
  2 se da un nr natural de tip word. sa se determine de cate ori apare o cifra data in scrierea lui n.
  3 se da un nr natural nenul. sa se tedtermine care estea cea mai mare cifra care apare in scrierea lui n.
  4 se citeste un numar natural n de la tastatura. cate cifre contine?
  5 sa se scrie un algoritm care multiplica un sir s de lungime maxima 10, de n ori(n este cuprins intre 1 si 20 )
  credeti ca m ati putea ajuta?multumesc anticipat! • Codrutza - 6 iunie

  multumesc frumos!:) • Stefan - 5 iunie

  Cum verificam daca un numar este sau nu de tip Armstrong

  var nr, temp, m, suma:integer;
  begin
  	writeln('Numarul:');
  	readln(nr);
  	temp := nr;
  	suma := 0;
  	while (nr > 0) do begin
  		m := nr mod 10;
  		m := m * m * m;
  		suma := suma + m;
  		nr := nr div 10;
  	end;
  	if suma = temp then 
  		writeln('Numarul este de tip Armstrong')
  	else
  		writeln('Numarul nu este de tip Armstrong');
  readln;
  end. 

  Celelalte 2 vor veni in zilele urmatoare. Sfatul meu este sa incerci sa le rezolvi singura, daca ti le rezolv eu sau oricine altcineva nu vei rezolva nimic. Il vei impresiona pe prof dar daca te va scoate la tabla nu vei sti sa le faci… • Codrutza - 4 iunie

  Problema 1 : Se numeste numar Armstrong de ordin “n” pentru care suma cifrelor la puterea n este egala cu numarul.
  Ex: 153 -ordin 3
  1634- ordin 4
  n>1 si n<10

  Problema 2 : Sa se gaseasca numerele prietene intelegand prin numere prietene acele perechi de numere la care suma divizorilor unui numar este egala cu celelalte numere si invers.

  Problema 3: Se da un numar n<32767,sa generam toate tripletele de numere Pitagoreice.

  Problemele trebuiesc rezolvate in Pascal si ca sfat,profesorul ne-a spus sa folosim proceduri.Multumiri anticipate:) • Stefan - 4 iunie

  Posteaza cerintele problemelor si vedem ce putem face :-) • Codrutza - 3 iunie

  Buna tuturor!Ma poate ajta si pe mine cineva cu rezolvarea unor probleme?Chiar nu ma pricep si porfu’ nu ne explica nimic…. • Diana - 26 mai

  multumesc mult. s a rezolvat o parte din problema. le am facut azi la laborator si a fost multumit.. maine am teza:-s
  mi ati fost de mare ajutor:* • Stefan - 25 mai

  Poti sa imi spui ce eroare ai primit si vedem de la ce a aparut (adauga end. la finalul programului, am uitat sa-l mentionez in postul anterior).

  Rezolvare subiect 23 atestat informatica
  Elementele de sub diagonala principala trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie: i mai mic decat j. Cele de pe diagonala principala trebuie sa aiba i egal cu j.

  var a: array[1..10,1..10] of integer;
  i,j,n,sum: integer;
  begin
  writeln('n=');
  readln(n);
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do begin
  write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]); end;
  sum := 0;
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do begin
  if ( i > j ) or ( i = j ) then sum := sum + a[i,j];
  writeln(sum);
  end.

  Rezolvare subiect 26 atestat informatica
  Consideram n numarul de linii si m numarul de coloane.

  var a: array[1..10,1..10] of integer;
  i,j,n,m,sum: integer;
  begin
  writeln('n=');
  readln(n);
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to m do begin
  write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]); end;
  sum := 0;
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to m do begin
  if (i >= 1) or (i <= m) then sum := sum + a[i,j];
  writeln(sum);
  end.

  Rezolvare subiect 4 atestat informatica
  Pentru elementele de sub diagonala secundara, inclusiv aceasta:

  var a: array[1..10,1..10] of integer;
  i,j,n,sum: integer;
  begin
  writeln('n=');
  readln(n);
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do begin
  write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]); end;
  sum := 0;
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do begin
  if (i > n - j + 1) or (i = n - j + 1) then sum := sum + a[i,j];
  writeln(sum);
  end.

  Rezolvare subiect 40 atestat informatica
  Sa afisam sirul de caractere invers :-)

  var a: array[1..10] of char;
  b: array[1..10] of char;
  n, j: integer;
  begin
  writeln('Cate caractere sa fie?');
  readln(n);
  for i := 1 to n begin
  writeln('a[',i,']=');
  readln(a[i]);
  end;
  j := 1;
  for i := n downto 1 do begin
  b[j] := a[i];
  j := j + 1;
  end;
  for i := 1 to n do
  write(b[i], ' ');
  end.

  Cred ca asta e tot. Daca apar probleme, verifica variabilele sa fie trebute toate, este posibil sa fi omis vreuna.

  Succes! • Stefan - 25 mai

  sum := sum / a.length;
  nu am inteles aici. subiectul nr 14..

  Dupa ce am calculat suma intregului sir, conform mediei aritmetice, o impartim la numarul de elemente adunate (in cazul nostru lungimea vectorului a care va fi de tip integer: 1,2,3,4,5,6 sau 23 depinde de numarul de elemente din vector) • Diana - 25 mai

  sum := sum / a.length;
  nu am inteles aici. subiectul nr 14.. • Diana - 25 mai

  am scris programele in Pascal. mai imi da cate o eroare dar o sa i cer maine explicatii domnului profesor desi sunt sigura ca nu o sa le primesc nu vreau sa bata la ochi. daca va mai rog sa ma mai ajutati cu inca o sa dau dovata de lipsa de bun simt?:D scuzati-mi prostia dar pentru mine informatica e o enigma.
  subectul nr 23
  se citeste de la tastatura un nr natural n. mai mic sau egal cu 20, apoi se citesc cele nxn elemente intregi ale unui tablou bidimensional patratic a. sa se calculeze suma elementelor aflate sub diagonala principala, inclusiv diagonala din tabloul a.
  subiectul nr 26
  se citesc de la tastatura doua nr naturale m si n mai mici sau eglae cu 20 apoi se citesc cele mxn elemente intregi ale unui tablou bidimensional a. sa se calculeze suma elemntelor aflate pe linia k unde 1<=k<=m
  subiectul nr 4
  asemanator cu subiectul 23 doar ca aici mi se cere suma elementelor aflate sub diagonala secundara inclusiv diagonala din tabloul a
  subiectul nr 40
  se citeste de la tastatura un sir de caractere. sa se afisze pe ecran sirul invers.

  Scuzati ma daca va bat la cap sau va rapesc prea mult timp.
  multumesc • Diana - 25 mai

  multumesc mult..am dat teza la info si nu am facut nimic la grafuri.. asa ca trebuie sa rezolv 10 subiecte de la atestat. sper sa l multumesc cu acestea si sa mi ridic nota. • Stefan - 25 mai

  Sa vedem ce putem face :->

  Problema pentru atestat nr. 16

  var vector: array[1..10] of integer;
  i,n,k: integer;
  begin
  write('n=');
  readln(n);
  k := 1;
  for i := 1 to n do
  if n mod i = 0 then begin 
  vector[k] := i; 
  k := k + 1;
  end;
  end.

  Problema pentru atestat nr. 14

  var a: array[1..10] of integer;
  i, sum: integer
  begin
  i:=1;
  repeat
  writeln('a[',i,']=');
  readln(a[i]);
  until a[i]=0;
  sum := 0;
  for i := 1 to a.length do
  sum := sum + a[i];
  sum := sum / a.length;
  end.

  Problema pentru atestat nr. 18

  var a: array[1..10] of integer;
  n, i, max, min: integer;
  begin
  write('n='); readln(n);
  for i := 1 to n do begin
  writeln('a[',i,']=); readln(a[i]);
  end;
  max := a[1];
  min := a[1];
  for i := 1 to n do begin
  if max < a[i] then max := a[i];
  if min > a[i] then min := a[i];
  end;
  writeln('Max: ', max, 'Min: ', min);
  end.

  Problema pentru atestat nr. 21

  var a: array[1..10,1..10] of integer;
  i,j,n: integer;
  patratica: boolean;
  begin
  writeln('n=');
  readln(n);
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do begin
  write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]); end;
  patratica := true;
  for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do
  if a[i,j] <> a[j,i] then patratica := false;
  if patratica = true then writeln("Este patratica");
  else writeln("Nu este patratica");
  end.

  Enjoy :-) Sfatul meu este sa le incerci in pascal pe toate si in caz ca ceva nu merge cum ar trebui, tell us.

  Sa iei o nota cat mai mare :-D • Diana - 25 mai

  va rog din suflet..ma puteti ajuta cu rezolvarea unor subiecte date la atestat anul acesta folosind limbajul de programare pascal?
  Subiectul nr 16
  Se citeste de la tastatura un nr natural n, mai mic sau egal cu 1000. sa se formeze un tablou unidimensional cu divizorii nr n.
  Subiectul nr 14
  Se citeste un sir de nr intregi pana la inalnirea nr 0. sa se calculeze media aritmetica nu nr din sir.
  Subiectul nr 18
  Se citeste de la tastatura un nr natural n, mai mic sau egal cu 50, apoi ce;e n numere reale ale tabloului unidimensional V. sa se scrie un program pt a determina maximul si minimul elementelor tabloului.
  Subiectul nr 21
  Se citeste de la tastatura un nr natural n mai mic sau egal cu 20 apoi se citesc cele nxn elemente intregi ale tabloului bidimensional patratic a. sa se verifice daca tabloul a este sau nu simetric.
  va rog mult..media mea depinde de tema asta! va multumesc. • Stefan - 21 mai

  daca ne trimiti cerintele vor fi :P le poti posta aici si ne ocupam noi in continuare. • MARICICA CIUBARA - 21 mai

  Ceva probleme pentru clasa 9 rezolvate este?Discuta articolul Atestat Informatica – Pascal/C/C++ – P. 11Mozku Network

Ne gasesti si pe Facebook

Articole noi

Fisiere populare

 • Proiect Atestat Informatica Visual FoxPro (601)
 • Baza de date auto revizuita (287)
 • Twitter Patterns (214)
 • Baza de date auto (161)
 • Flash Newsletter (127)